Dyrekcja Bytomskiego Ośrodka Edukacji


mgr Piotr Klimza - Dyrektor Ośrodka

_
  • mgr inż. Tomasz Hetmańczyk - Wicedyrektor
  • mgr Monika Skorus - Wicedyrektor ds. kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  • mgr Krystian Brzezina - kierownik Zespołu Pracowni Mechaniczno-Samochodowych
  • mgr inż. Kazimierz Wąsowicz - kierownik Zespołu Pracowni Wielozawodowych
  • mgr Jerzy Turek - kierownik Zespołu Pracowni Budowlanych
  • mgr Kazimierz Nowak - kierownik Pracowni Diagnostyki i Stacji Kontroli Pojazdów