Aktualny nabór. Wymagane dokumenty

Przejdź do sekcji Wymagane dokumenty.


REKRUTACJA SEMESTR WIOSENNY 2020/2021 - STYCZEŃ 2021

Termin składania kompletu dokumentów przez kandydatów na kursantów na semestr wiosenny: 4 - 19 stycznia 2021 r. (wyniki w dniu 20 stycznia 2021 r.).
Możliwa rekrutacja uzupełniająca: 21 - 28 stycznia 2021 r. (wyniki w dniu 29 stycznia 2021 r.).

Badanie lekarskie na podstawie skierowania z BOE kandydat ma obowiązek wykonać i złożyć dopiero po zakończeniu rekrutacji.

Zajęcia semestru wiosennego rozpoczną się pod koniec lutego 2021 r.

Rekrutacja obejmuje 3-semestralne kwalifikacje:

 • DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych (w zawodzie Stolarz)
 • MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń)
 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (w zawodzie Operator obrabiarek skrawających)
 • MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (w zawodzie Krawiec)

Przypominamy, że kursy są w pełni bezpłatne, dedykowane osobom pełnoletnim z dowolnego miasta, dysponującym czasem w weekendy (soboty i niedziele). Stan zdrowia kandydata na kursanta musi pozwalać mu na udział w zajęciach praktycznych.


WAŻNE: ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (PDF) (aktualizacja 06-2020)
  Obowiązkowo wydruk na jednej kartce, dwustronnie, a następnie prawidłowe i czytelne wypełnienie podania.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły - oryginał do okazania, kopia do akt.
 3. Zdjęcie w formacie legitymacyjnym - 1 szt.
 4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie na podstawie skierowania BOE.
  Koszt po stronie kandydata (ok. 50 złotych).
  WAŻNE: Do lekarza należy się udać ze skierowaniem otrzymanym z BOE.
  Nie wymagamy wykonania badania wcześniej, niż przed ogłoszeniem, że rekrutacja na dany kurs została zakończona sukcesem.